اقلام موجود فروشگاه اینترنتی موبایل ای سی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ای سی های آیفون/Apple Iphone
USB IC Iphone 5G 5C/ 1608A1 / ای سی شارژ موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5G,5C, 5S, 6G,6Plus / BCM5976C1KUB6G / ای سی تاچ آیفون 5G, 5C, 5S, 6G, 6Plus موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5G / 343S0628 / ای سی تاچ آیفون 5G موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 6G & 6Plus / 343S0694 ORG / ای سی تاچ آیفون 6G و 6Plus موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
USB IC IPHONE 5S/ 1610A1 / U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 6S & 6SPlus / 338S00122 / ای سی تغذیه آیفون 6S و 6SPlus موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
USB IC IPHONE 7G-SE/610A3B / U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 6S,6S Plus / 338S1285 / ای سی صدا آیفون 6S, 6S Plus در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
IC LIGHT IPHONE 5G-5S-6G-6PLUS/ 7990DY موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 7G,7PLUS / 338S00220 / ای سی صدا آیفون 7G,7PLUS موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 6G & 6Plus / 343S0694 HICOPY / ای سی تاچ آیفون 6G و 6Plus موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 8G-8PLUS-X / 1612A1/ U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
Touch IC Iphone 5C & 5S / 343S0645 / ای سی تاچ آیفون 5C و 5S در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
Audio IC Iphone 5G, 5S, 6G,6Plus / 338S1201 / ای سی صدا آیفون 5C, 5S, 6G, 6Plus موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 6G 6PLUS / 1610A2/ U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
USB IC Iphone 6S 6SPLUS / 1610A3 / U2 / ای سی شارژ موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 4G / 339S0092 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 4S / 339S0154 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 5G / 339S0171 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 5S / 339S0205 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
WIFI IC Iphone 6G & 6Plus / 339S0228 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5G / 338S1131 / ای سی تغذیه آیفون 5G موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5C / 338S1164 / ای سی تغذیه آیفون 5C موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 5S / 338S1216-A2 / ای سی تغذیه آیفون 5S موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
Power IC Iphone 6G & 6Plus / 338S1251-AZ / ای سی تغذیه آیفون 6G و 6Plus در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
ای سی POWER BASEBAND IPHONE 7G-7P PMD9645 موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
اي سي های هارد/ EMMC
    ای سی های هارد خام
    ای سی هارد خام EMMC B309 STOCK موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDAC STOCK در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDBC STOCK در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDCC STOCK موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B608 STOCK موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC MICRON JY941 STOCK در انبار موجود نیست ۴۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B031 STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام پک 10 عددی EMMC B309 STOCK موجود در انبار ۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC 32A8JDMC STOCK موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC A001-16G NEW موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B310 NEW موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001-16G NEW موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B315 NEW موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B031-8G NEW در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001-8G NEW موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001 STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B410 NEW در انبار موجود نیست ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B412 STOCK در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B304 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B309 NEW در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B412 NEW در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B205 STOCK در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B205 NEW موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B316 NEW در انبار موجود نیست ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B316 STOCK موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B209 NEW در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B308 STOCK موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B503 STOCK موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی هارد خام EMMC B001-8G NEW پک 20 تایی موجود در انبار ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
ای سی های نوکیا/NOKIA
ای سی تاهو IC TAHUO 4376533 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
ای سی رتو IC RETU 4396177 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
ای سی بتی IC BETTY 4376535 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آویلماس IC AVILMAS 4376035 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
اي سي های بیس باند / Baseband
ای سی بیس باند N7100 - I9300 / Baseband I9811 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی بیس باند I9500 / Baseband PMB9820 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
ای سی بیس باند N910c/ Baseband MDM9235M موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های تغذیه/Power IC
    سری MAX
    ای سی تغذیه/Power IC MAX8986 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77802 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77683 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه مدیریت صدا/ AUDIO Power IC MAX98504 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77833 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77804 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX8998 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77843 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77888 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77803 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77686 در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC MAX77693 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/ Power IC MAX77854 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    سری PM
    ای سی تغذیه/Power IC PM8110 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8019 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8996 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8926 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8909 در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8921 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8952 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8058 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PMI8994 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8841 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8917 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8994 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8018 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8038 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8941 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8916 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8029 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PM8226 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC PMI8952 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    سری S2MP
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS15A0 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU03A موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS13B2 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS11 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPS11B4 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU06 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MPU04 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S2MU005X موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    سری SPRD
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723E موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723S موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SC2723M موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    سری MTK
    ای سی تغذیه/Power IC MT6320GA موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6331P موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6332P موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6329 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6328 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6628QP موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6627N موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6322GA در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6323GA موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6325V موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / POWER IC MT6350V موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
    سری BCM
    ای سی تغذیه / Power IC BCM59056 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه / Power IC BCM59054 موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه وای فای / WIFI Power IC BCM43438 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    متفرقه / OTHER
    ای سی تغذیه/Power IC AB8500 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6553 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC SKY77912 ORG موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC 81200D0E موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6421 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/SHANNON 928 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC 77583-11 ORG موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S515 ORG موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC HI6522 ORG موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    ای سی تغذیه/Power IC S535 ORG موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های شارژ / Charging IC
ای سی شارژ charging IC TI LT18-LT15-LT26-MT15 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s- 1939 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24164 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24296 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG S2MU004X-C موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC MAX14577E موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC QM78064 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC NCP1854 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5705R موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X03 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2122 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2225 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
آی سی شارژ / Charging IC 348S موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X01 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ/Charging IC 358s-2166 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC 136S در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5703 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
آی سی شارژ / Charging IC 347S موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24196 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5705 در انبار موجود نیست ۳۲۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5703A موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5502 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5701 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC SM5504 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
IC POWER/CHARG MU005X02 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی شارژ / Charging IC BQ24297 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
اي سي های آنتن /PF/RF/PA
اي سي RF7196D موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF3240 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی RF TQM6M9098 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
اي سي RF7188 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن IC RF3235 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF3270 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
اي سي RF7198 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آمپلیفایر / IC PA SKY77432 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی آمپلیفایر / IC PA TQM7M5013 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن/ IC RF AVAGO ACPM-7868 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن /IC PF6755 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی PF AVAGO ACPM-7600 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی IC RF6561 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی RF6260 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی I5712 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی Sky77590 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی آنتن /IC PF6751 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
ای سی Sky77615 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی WTR1605 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
انواع سلف SELF
سلف SELF 220 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
سلف SELF 100 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
سلف SELF IR موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
سلف SELF 31 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
ای سی های صدا / Audio IC
ای سی صدا / Audio IC WM1811AE موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC WM5110 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC Y831 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
ای سی صدا / Audio IC RT5033A موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های تاچ / Touch IC
ای سی تاچ / Touch IC S2202B در انبار موجود نیست ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی تاچ / Touch IC CY8CTMA463 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی های وای فای / WIFI IC
ای سی وای فای / WIFI IC WCN3660 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC WCN3620 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC HI1101 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
ای سی تغذیه وای فای / WIFI Power IC BCM43454 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
ای سی وای فای / WIFI IC QCA9377 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
ابزار تعمیرات
    LCD SEPARATOR / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918P / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۵,۳۰۰,۰۰۰ریال
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918N / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
    LCD SEPARATOR SUNSHINE S-918 / دستگاه جداکننده تاچ و ال سی دی در انبار موجود نیست ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
    POWER SUPPLY / منبع تغذیه
    REWORK STATION / دستگاه هیتر
    هیتر QUICK 2008 در انبار موجود نیست ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال